Sharingbox logo
Pro kupující O nás
Free quote
Home > contact us – fixed solutions

Kontakt

Náš tým se vám co nejdříve ozve!

Níže naleznete náš formulář pro rekreační zařízení.

Fixed Solutions Form (CZ)

"*" indicates required fields

Jméno*
Zpravodaje
Informace o ochraně osobních údajů*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

**Informace shromážděné v dotazníku se zaznamenávají do počítačového souboru prostřednictvím schránky sdílení. Právním základem pro zpracování je váš souhlas. Údaje označené v dotazníku hvězdičkou musí být poskytnuty. V opačném případě nebudeme moci na vaši žádost správně odpovědět. Shromážděné údaje budou zpřístupněny pouze následujícím příjemcům: zaměstnancům společnosti sharingbox na základě potřeby vědět. Budou uchovávány po dobu jednoho (1) roku. V souladu sezásadami ochrany osobních údajů můžete kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, požádat o jejich vymazání nebo uplatnit své právo na omezení zpracování svých údajů či odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním. Chcete-li uplatnit tato práva nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů v rámci tohoto systému, obraťte se na adresu: gdpr@sharingbox.com. Pokud se po kontaktování domníváte, že vaše práva na „ochranu údajů“ nebyla respektována, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.